ภาพการ์ตูนเด็กไทยสำหรับแทรกในเว็บเพจ
Thai Childs

การนำภาพไปใช้งาน
 
>> คลิกเมาส์ปุ่มขวา บนภาพที่ต้องการ > เลือกคำสั่ง Save picture as ... > เลือกที่เก็บ คลิก Save

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25